Bảng báo giá

Chọn theo từng danh mục sản phẩm để xem giá hoặc bạn gõ từ khóa sản phẩm vào ô bên dưới


Các sản phẩm: Máy bộ vi tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF core i7 2600 390C6
Liên hệ

CPU: core i7 2600
Ram: DDR3 16G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

2 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G1
1.700.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

3 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G1
1.800.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

4 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G4
1.900.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

5 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G1
1.900.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

6 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 3010G1
2.000.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

7 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G4
2.000.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

8 Máy bộ HP Compaq 6200 MT G530 6200H1
2.000.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

9 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G2
2.000.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

10 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT G470 390H1
2.100.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

11 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G2
2.100.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

12 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G10
2.100.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

13 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G4
2.100.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

14 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 3010G4
2.200.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

15 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G10
2.200.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

16 Máy bộ HP Compaq 6200 MT G530 6200H4
2.200.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

17 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i3 2100 6200A1
2.200.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

18 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G5
2.200.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

19 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 MT G1610 6300H1
2.200.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

20 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G2
2.200.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

21 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610 3010H1
2.300.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

22 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 3010G2
2.300.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

23 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT G470 390H4
2.300.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

24 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF core i3 2100 390A1
2.300.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

25 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G5
2.300.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

26 Máy bộ HP Compaq 6200 MT G530 6200H2
2.300.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

27 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G10
2.300.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

28 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 3010G10
2.400.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

29 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT G470 390H2
2.400.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

30 Máy bộ HP Compaq 6200 MT G530 6200H10
2.400.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

31 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i3 2100 6200A4
2.400.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

32 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i5 2400 6200B1
2.400.000 đ

CPU: core i5 2400
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

33 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G11
2.400.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

34 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G7
2.400.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 1TB
Card màn hình: Intel HD Graphics

35 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 MT G1610 6300H4
2.400.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

36 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G5
2.400.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

37 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610 3010H4
2.500.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

38 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF core i3 3220 3010A1
2.500.000 đ

CPU: core i3 3220
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

39 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 3010G5
2.500.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

40 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT G470 390H10
2.500.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

41 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF core i3 2100 390A4
2.500.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

42 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G11
2.500.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

43 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G7
2.500.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 1TB
Card màn hình: Intel HD Graphics

44 Máy bộ HP Compaq 6200 MT G530 6200H5
2.500.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

45 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro MT core i3 2100 6200D1
2.500.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

46 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i3 2100 6200A2
2.500.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

47 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G13
2.500.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

48 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 MT G1610 6300H2
2.500.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

49 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF core i3 3220 6300A1
2.500.000 đ

CPU: core i3 3220
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

50 Máy bộ HP Elitedesk 705G1 SFF AMD A8 7600B 705A1
2.500.000 đ

CPU: AMD A8 Pro
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

51 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610 3010H2
2.600.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

52 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT core i3 2100 390D1
2.600.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

53 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT G470 390H5
2.600.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

54 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF core i3 2100 390A2
2.600.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

55 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF core i5 2400 390B1
2.600.000 đ

CPU: core i5 2400
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

56 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G13
2.600.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

57 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i3 2100 6200A10
2.600.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

58 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i5 2400 6200B4
2.600.000 đ

CPU: core i5 2400
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

59 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G3
2.600.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 16G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

60 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 MT G1610 6300H10
2.600.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

61 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G11
2.600.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

62 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G7
2.600.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 1TB
Card màn hình: Intel HD Graphics

63 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610 3010H10
2.700.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

64 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF core i3 3220 3010A4
2.700.000 đ

CPU: core i3 3220
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

65 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 3010G11
2.700.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

66 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 3010G7
2.700.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 1TB
Card màn hình: Intel HD Graphics

67 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF core i3 2100 390A10
2.700.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

68 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G3
2.700.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 16G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

69 Máy bộ HP Compaq 6200 MT G530 6200H11
2.700.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

70 Máy bộ HP Compaq 6200 MT G530 6200H7
2.700.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 1TB
Card màn hình: Intel HD Graphics

71 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro MT core i3 2100 6200D4
2.700.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

72 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro MT core i5 2400 6200E1
2.700.000 đ

CPU: core i5 2400
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

73 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i3 2100 6200A5
2.700.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

74 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i5 2400 6200B2
2.700.000 đ

CPU: core i5 2400
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

75 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G8
2.700.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 1TB
Card màn hình: Intel HD Graphics

76 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 MT G1610 6300H5
2.700.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

77 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF core i3 3220 6300A4
2.700.000 đ

CPU: core i3 3220
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

78 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G13
2.700.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

79 Máy bộ HP Elitedesk 705G1 SFF AMD A8 7600B 705A4
2.700.000 đ

CPU: AMD A8 Pro
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

80 Máy bộ HP Prodesk 600G1 SFF core i3 4130 600A1
2.700.000 đ

CPU: core i3 4130
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

81 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT core i3 3220 3010D1
2.800.000 đ

CPU: core i3 3220
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

82 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 MT G1610 3010H5
2.800.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

83 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF core i3 3220 3010A2
2.800.000 đ

CPU: core i3 3220
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

84 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF core i5 3470s 3010B1
2.800.000 đ

CPU: core i5 3470s
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

85 Máy bộ Dell Optiplex 3010/7010/9010 SFF G1610 3010G13
2.800.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

86 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT core i3 2100 390D4
2.800.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

87 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT G470 390H11
2.800.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

88 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 MT G470 390H7
2.800.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 1TB
Card màn hình: Intel HD Graphics

89 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF core i3 2100 390A5
2.800.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

90 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF core i5 2400 390B4
2.800.000 đ

CPU: core i5 2400
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: HDD 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

91 Máy bộ Dell Optiplex 390/790/990 SFF G470 390G8
2.800.000 đ

CPU: G470
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: HDD 1TB
Card màn hình: Intel HD Graphics

92 Máy bộ HP Compaq 6200 MT G530 6200H13
2.800.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

93 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro MT core i3 2100 6200D2
2.800.000 đ

CPU: core i3 2100
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

94 Máy bộ HP Compaq 6200 Pro SFF core i5 2400 6200B10
2.800.000 đ

CPU: core i5 2400
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

95 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G14
2.800.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

96 Máy bộ HP Compaq 6200 SFF G530 6200G6
2.800.000 đ

CPU: G530
Ram: DDR3 16G
Ổ cứng: 500G
Card màn hình: Intel HD Graphics

97 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 MT core i3 3220 6300D1
2.800.000 đ

CPU: core i3 3220
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

98 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF core i3 3220 6300A2
2.800.000 đ

CPU: core i3 3220
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

99 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF core i5 3470 6300B1
2.800.000 đ

CPU: core i5 3470
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

100 Máy bộ HP Compaq Pro 6300 SFF G1610 6300G3
2.800.000 đ

CPU: G1610
Ram: DDR3 16G
Ổ cứng: 250G
Card màn hình: Intel HD Graphics

Các sản phẩm: Linh kiện Laptop
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Màn hình cảm ứng Laptop Dell Inspiron 15.6 in 7559 touchscren-LP156UD2-SPA2
Liên hệ

Sản phẩm mới
Công nghệ màn hình: LED LCD
Kích thước màn hình: 15.6 inch
Tương thích thương hiệu: cho Dell
Dòng sản phẩm tương thích: Dành cho Inspiron Max.

2 Màn hình cảm ứng Laptop Dell XPS 15.6 in 9530, Precision M3800,G7M20,0G7M20-Nguyên Cụm
Liên hệ

Tình Trạng: mới 10%
Nhãn hiệu: Dell
Kích thước màn hình: 15.6 in
Tỷ lệ khung hình: 16: 9

3 Màn hình cảm ứng Laptop Microsoft Surface Book 2-15 in
Liên hệ

Tình Trạng Mới : 100%
Kích Thước : 15”
Mã Màn Hình Tương Thích : Microsoft surface book 2 – 15 inch
Loại Màn Hình : LCD cảm ứng
Bảo hành: 3 Tháng

4 Màn hình Laptop Dell 17-R3 17.3 in LED SLIM 4K, LQ173D1JW31
Liên hệ

Nhãn hiệu: AUO
Tương thích thương hiệu: Cho Dell
Kích thước màn hình: 17.3 ”
Mô hình tương thích: DELL Alienware M17X R4 UHD

5 Màn hình Laptop LCD 15.6 led LP156WH4 TLN1 fit LP156WH4,TLN2/TLA1/TLB1
Liên hệ

Loại sản phẩm : Hàng thay thế
Tình trạng sản phẩm:Mới 100%
Loại Màn Hình : LCD
Kích Thước : 15.6 led
Độ Phân Giải : HD ( 1366×768 )

6 Bàn phím laptop Acer 4736 mới
160.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

7 Bàn phím laptop Lenovo 3000-G400-US mới
160.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

8 Bàn phím laptop Lenovo G470-US mới
160.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

9 Bàn phím laptop Lenovo G580-US mới
180.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

10 Bàn phím laptop Lenovo Z560-US mới
180.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

11 Bàn phím laptop Acer 4830 mới
190.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

12 Bàn phím laptop Asus X401 mới
190.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

13 Bàn phím laptop Acer 5810 mới
200.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

14 Bàn phím laptop Asus X451/A451/D450/F451/X453 (Cáp ngắn)
200.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

15 Bàn phím laptop HP G4-US mới
200.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

16 Bàn phím laptop Lenovo G480-US mới
200.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

17 Bàn phím laptop Lenovo G570-US mới
200.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

18 Bàn phím laptop Samsung R428-US mới
210.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

19 Bàn phím laptop Asus X502 mới
220.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

20 Bàn phím laptop HP CQ42-US mới
220.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

21 Bàn phím laptop Toshiba L300-US mới
220.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

22 Bàn phím laptop Acer 5830 mới
230.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

23 Bàn phím laptop Acer V5-571 mới
230.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

24 Bàn phím laptop Asus A43-US mới
230.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

25 Bàn phím laptop HP CQ40-US mới
230.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

26 Bàn phím laptop Lenovo G40-30-US mới
230.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

27 Bàn phím laptop Lenovo G50-70-US mới
230.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

28 Bàn phím laptop Toshiba C650-US mới
230.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

29 Bàn phím laptop Acer D255 mới
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

30 Bàn phím laptop Acer Emachine D720 mới
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

31 Bàn phím laptop Acer One D751 mới (Đen)
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

32 Bàn phím laptop Asus K55/A55/R500/R700/U57/A75V/K75V mới
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

33 Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R N5010 M5010 mới
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

34 Bàn phím laptop Dell Inspiron 15R N5110 M5110 mới
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

35 Bàn phím laptop HP DV 2000-US mới
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

36 Bàn phím laptop HP G4-2000-US mới
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

37 Bàn phím laptop Toshiba Satellite C855-US mới
240.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

38 Bàn phím laptop Acer D725 mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

39 Bàn phím laptop Asus X450 mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

40 Bàn phím laptop Dell Inspiron N4110 N4050 N5040 mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

41 Bàn phím laptop HP 6520s-US mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

42 Bàn phím laptop HP 6530s-US mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

43 Bàn phím laptop HP DV 6000-US mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

44 Bàn phím laptop HP DV4-US mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Bạc

45 Bàn phím laptop Lenovo Z360-US mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

46 Bàn phím laptop Toshiba C840-US mới
250.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

47 Bàn phím laptop Acer 3680 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

48 Bàn phím laptop Acer 4710 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

49 Bàn phím laptop Acer S3 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

50 Bàn phím laptop Asus K56 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

51 Bàn phím laptop Asus Vivobook S400 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

52 Bàn phím laptop Asus X501 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

53 Bàn phím laptop Asus X550/X552/X551/P550/TP550/K550/A550/TP501 (Cáp Dài)
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Đèn phím số: Có
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

54 Bàn phím laptop Dell 15R/3521 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

55 Bàn phím laptop Dell 7347-US mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

56 Bàn phím laptop Dell Inspiron 3537/3531/2521/5537/5521 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

57 Bàn phím laptop Dell Latitude 3540 mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

58 Bàn phím laptop HP 1103-US mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

59 Bàn phím laptop Lenovo Y460-US mới
260.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

60 Bàn phím laptop Dell Inspiron 14 3421/5421/2421-US mới
270.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

61 Bàn phím laptop Dell Inspiron 15-3541-US mới
270.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

62 Bàn phím laptop HP 2530P-US mới
270.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

63 Bàn phím laptop HP CQ60-US mới
270.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

64 Bàn phím laptop Lenovo G460-US mới
270.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

65 Bàn phím laptop Lenovo G500s-US mới
270.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

66 Bàn phím laptop Samsung N148-UK mới
270.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: UK
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

67 Bàn phím laptop Acer One D751 mới
280.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

68 Bàn phím laptop HP 4530-US mới
280.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

69 Bàn phím laptop HP DV3-4000-US mới
280.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

70 Bàn phím laptop Lenovo B450-US mới
280.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

71 Bàn phím laptop Lenovo G500-US mới
280.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

72 Bàn phím laptop Lenovo G560-US mới
280.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

73 Bàn phím laptop Lenovo S410-US cáp cong mới
280.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

74 Bàn phím laptop Lenovo Z460-US mới
280.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

75 Bàn phím laptop Dell Inspiron 15 3521/3537-US mới
290.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

76 Bàn phím laptop HP DV6-3000-US mới
290.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

77 Bàn phím laptop HP Sleekbook 14-US mới
290.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

78 Bàn phím laptop Lenovo B550-US mới
290.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

79 Bàn phím laptop Lenovo G550-US mới
290.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

80 Bàn phím laptop Toshiba C70-US mới
290.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

81 Sạc laptop HP 65W 18.5V-3.5A mới (Đầu Thường)
290.000 đ

Input: AC 100V – 240V 1A 50-60Hz
Output: 18.5V – 3.5A 65W
Hình dạng đầu sạc: Đầu Thường
Màu Sắc: Đen
Loại sản phẩm: Hàng thay thế

82 Bàn phím laptop Acer V5-121 mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

83 Bàn phím laptop Acer Z1401 mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

84 Bàn phím laptop HP 14V-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

85 Bàn phím laptop HP 4410-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

86 Bàn phím laptop HP CQ10-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

87 Bàn phím laptop HP DM4-US mới (Trắng)
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Trắng

88 Bàn phím laptop HP DV6-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

89 Bàn phím laptop HP DV7-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Bạc

90 Bàn phím laptop Lenovo Z400-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

91 Bàn phím laptop Toshiba A660-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

92 Bàn phím laptop Toshiba C50-A-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

93 Bàn phím laptop Toshiba Satellite C40-B-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

94 Bàn phím laptop Toshiba Satellite L40-US mới
300.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

95 Sạc laptop Acer 65W 19V-3.42A mới (Đầu Thường)
300.000 đ

Input: AC 100V – 240V 50-60Hz
Output: 19V – 3.42A 65W
Hình dạng đầu sạc: Đầu Thường
Màu Sắc: Đen
Loại sản phẩm: Hàng thay thế

96 Sạc laptop Asus 65W 19V-3.42A mới (Đầu Thường)
300.000 đ

Input: AC 100V – 240V 50-60Hz
Output: 19V – 3.42A 65W
Hình dạng đầu sạc: Đầu Thường
Màu Sắc: Đen
Loại sản phẩm: Hàng thay thế

97 Bàn phím laptop Asus A40-US mới
310.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

98 Sạc laptop Lenovo 65W 19V-3.42A mới (Đầu tròn)
315.000 đ

Input: AC 100V – 240V 1.5A 50-60Hz
Output: 19V – 3.42A 65W
Hình dạng đầu sạc: Đầu tròn
Màu Sắc: Đen
Loại sản phẩm: Hàng thay thế

99 Bàn phím laptop Acer E3-473 mới
320.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

100 Bàn phím laptop Dell Inspiron 3441 3451 14 3000-US mới
320.000 đ

Tình Trạng sản phẩm: Hàng chính hãng
Layout: US
Đèn bàn phím: Không
Màu sắc: Đen

Các sản phẩm: Màn hình máy tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Màn hình cong thiết kế đồ họa Asus MX32VQ 2K 31.5 in mới
Liên hệ

31.5 inch LCD-VA cong 1800R

2560x1440 16:9

4ms

100,000,000:1

2 Màn hình cong thiết kế đồ họa Asus MX34VQ 2K 34 in mới
Liên hệ

34 inch LCD-VA cong

Lọc ánh sáng xanh

Resolution 3440x1440 21:9

Respond time 4ms

3 Màn hình game Asus ROG Swift PG27UQ IPS 4K 27 in mới
Liên hệ

27 inch LCD-IPS 4K UHD

144Hz NVIDIA® G-SYNC™HDR

Quantumdot (3840x2160)

4ms

4 Màn hình game Asus ROG Swift PG35VQ cong 4K 35 in mới
Liên hệ

35 inch LCD-VA Ultra-WQHD

200Hz NVIDIA® G-SYNC™HDR

Quantumdot (3440 x 1440)

2ms

5 Màn hình game cong Asus ROG Swift PG349Q IPS 2K 34 in mới
Liên hệ

34 inch LCD-IPS cong

Lọc ánh sáng xanh

Resolution 3440x1440 21:9

Respond time 5ms

6 Màn hình game cong Asus TUF VG27VQ 165Hz 27 in mới
Liên hệ

27 inch LCD-VA FHD

165Hz Free Sync

1ms

3000:1

7 Màn hình máy tính LCD Asus ROG Strix XG258Q 24.5 in mới
Liên hệ

Size : 24.5 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : TN, Non-glare 170 ˚(H)/ 160 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 1ms

8 Màn hình máy tính LCD Asus ROG Strix XG32VQR 31.5 in mới
Liên hệ

Size : 31.5 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : VA, Non-glare 178 ˚(H)/ 178 ˚(V), 125 % SRGB

Curved : 1800R

Response Time : 4ms (Gray to Gray)

9 Màn hình máy tính LCD Asus ROG Strix XG35VQ 35 in mới
Liên hệ

Size : 35 inch

Ratio : 21:09

Panel Type : VA, Non-glare 178 ˚(H)/ 178 ˚(V), 100 % SRGB

Curved : 1800R

Response Time : 4ms

10 Màn hình máy tính LCD Asus ROG Strix XG49VQ 49 in mới
Liên hệ

Size : 49 inch

Ratio : 32:09

Panel Type : VA, Non-glare 178 ˚(H)/ 178 ˚(V), 125 % SRGB

Curved : 1800R

Response Time : 4ms

11 Màn hình máy tính LCD Asus TUF VG27AQ 27 in mới
Liên hệ

Size : 27 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : IPS, Non-glare 178 ˚(H)/ 178 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 1ms

12 Màn hình máy tính LCD Asus TUF VG27BQ 27 in mới
Liên hệ

Size : 27 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : TN, Non-glare 178 ˚(H)/ 178 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 0.4ms

13 Màn hình máy tính LCD Asus TUF VG32VQ 31 in mới
Liên hệ

Size : 31inch

Ratio : 16:09

Panel Type : TN, Non-glare 178 ˚(H)/ 178 ˚(V), 72 % NTSC display colors 16.7M

Curved : Flat

Response Time : 1ms

14 Màn hình máy tính LCD Asus VA249HE 23.8 in mới
Liên hệ

Size : 23.8 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : VA, Non-glare 178 ˚(H)/ 178 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 5ms

15 Màn hình máy tính LCD Asus VG258Q 24.5 in mới
Liên hệ

Size : 24.5 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : TN, Non-glare 170 ˚(H)/ 160 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 1ms

16 Màn hình máy tính LCD Asus VG258QR 24.5 in mới
Liên hệ

Size : 24.5 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : TN, Non-glare 170 ˚(H)/ 160 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 0.5 ms

17 Màn hình máy tính LCD Asus VG278Q 27 in mới
Liên hệ

Size : 27 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : TN, Non-glare 170 ˚(H)/ 160 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 1ms

18 Màn hình máy tính LCD Asus VG278QR 27 in mới
Liên hệ

Size : 27 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : TN, Non-glare 170 ˚(H)/ 160 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 0.5ms

19 Màn hình máy tính LCD Asus VG279Q 27 in mới
Liên hệ

Size : 27 inch

Ratio : 16:09

Panel Type : IPS, Non-glare 178 ˚(H)/ 178 ˚(V), 72 % NTSC

Curved : Flat

Response Time : 1ms

20 Màn hình thiết kế Asus ProArt PA27AC IPS 2K HDR 27 in mới
Liên hệ

27 inch LCD-IPS 2K (2560x1440)

5ms

100,000,000:1, 16.7M (8 bit màu)

400cd/㎡

21 Màn hình thiết kế Asus ProArt PA32UC-K IPS 4K HDR 32 in mới
Liên hệ

32 inch LCD-IPS 4K

3840 x 2160

5ms

100,000,000:1

22 Màn hình thiết kế Asus ProArt PA34VC IPS UWQHD 34 in mới
Liên hệ

34 inch LCD-IPS cong: 1900R, UWQHD (3440x1440)

5ms

100,000,000:1, 1.07b (10 bit màu)

100Hz

23 Màn hình thiết kế đồ họa Asus VX24AH IPS 2K 23.8 in mới
Liên hệ

23.8 inch LCD-IPS

2560x1440 16:9

5ms

100,000,000:1

24 Màn hình thiết kế đồ họa Asus VZ27AQ IPS 2K 27 in mới
Liên hệ

27 inch LCD-IPS

Không viền, siêu mỏng

Lọc ánh sáng xanh

Resolution 2560x1440 16:9

25 Màn hình vi tính LCD HP V194 V5E94AA 18.5 in mới
1.700.000 đ

18.5 inch HP V194 1366 x 768, VGA, LED BackLights (V5E94AA)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

26 Màn hình vi tính Dell E1916H 18.5 in mới
1.790.000 đ

Dell E1916H 18.5inch

1366x768, VGA, Display Port

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

27 Màn hình vi tính Dell E1916HV 18.5 in mới
1.790.000 đ

Dell E1916HV 18.5 inch

1366x768, VGA

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

28 Màn hình vi tính LCD HP V214b 20.7 in mới
2.070.000 đ

HP V214b 20.7INCH, 1920x1080@60Hz, VGA, LED

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

29 Màn hình Asus VS207DF HD 5ms 19.5 in mới
2.090.000 đ

19.5 inch LCD-LED

Resolution 1366x768 16:9

Respond time 5ms

Tương phản 600:1

30 Màn hình máy tính LCD ASUS VS207DF 19.5 in mới
2.090.000 đ

ASUS 19.5" VS207DF Wide 19.5 inch (49.5cm)/ VGA /1366x768

Bảo hành 03 năm tận nơi

31 Màn hình vi tính LCD HP P204 19.5 in mới
2.150.000 đ

HP P204 19.5INCH, 1600x900@60Hz, VGA, DVI, HDMI, LED

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

32 Màn hình vi tính Dell E2016H 19.5 in mới
2.240.000 đ

Dell E2016H 19.5inch

1600x900, VGA, Display Port, LED

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

33 Màn hình vi tính Dell E1715S 17 in mới
2.390.000 đ

Dell E1715S 17inch

1280x1024, VGA

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

34 Màn hình vi tính LCD HP ProDispLay P174 5RD64AA 17 in mới
2.490.000 đ

HP ProDispLay P174 17inch(vuông) 1280x1024,  VGA,  LED BackLit (5RD64AA)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

35 Màn hình vi tính LCD HP ProDispLay P17A F4M97AA 17 in mới
2.490.000 đ

HP ProDispLay P17A 17inch(vuông) 1280x1024, VGA, LED BackLit (F4M97AA)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

36 Màn hình vi tính LCD HP V220 4CJ27AA 21.5 in mới
2.500.000 đ

21.5 inch HP V220 1920x1080, DVI-D; VGA, LED (4CJ27AA)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

37 Màn hình vi tính Dell E2216H 21.5 in mới
2.540.000 đ

Dell E2216H 21.5inch

1920&1080, VGA, Display Port

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

38 Màn hình Asus VP228NE 1ms Full HD 21.5 in mới
2.650.000 đ

21.5 inch LCD-LED

Resolution 1920x1080 16:9

Respond time 1ms

Tương phản 100,000,000:1

39 Màn hình máy tính LCD Asus VP228NE 21.5 in mới
2.650.000 đ

ASUS 21.5" VP228NE Wide 21.5 inch (54.6cm) / VGA , DVI-D/ 1920x1080

Bảo hành 03 năm tận nơi

40 Màn hình vi tính LCD HP P224 5QG34AA 21.5 in mới
2.790.000 đ

P224 21.5-inch Monitor 1920x1080, HDMi, Display Port,  LED IPS (5QG34AA)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

41 Màn hình vi tính Dell SE2219HX 21.5 in mới
2.820.000 đ

DELL SE2219HX 21.5 INCH

1920x1080, VGA, HDMI

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

42 Màn hình vi tính LCD HP ProDispLay P19A D2W67AA 19 in mới
2.940.000 đ

HP ProDisplay P19A 19inch(vuông) LED, 1280 x 1024, VGA (D2W67AA)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

43 Màn hình máy tính LCD Asus VA249HE 23.8 in mới (60.5cm)
2.990.000 đ

ASUS 23.8" VA249HE Wide 23.8 inch (60.5cm) / VGA, HDMI/ 1920x1080

Bảo hành 03 năm tận nơi

44 Màn hình vi tính LCD HP 22F 3AJ92AA 22 in mới
3.000.000 đ

HP 22F 22inch IPS, Full HD 1920x1080, HDMi, VGA (3AJ92AA) (đen)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

45 Màn hình vi tính LCD HP N220h 21.5 in mới
3.000.000 đ

HP N220h 21.5INCH, 1920x1080@60Hz, IPS, VGA, HDMI

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

46 Màn hình vi tính Dell E2318H 23 in mới
3.020.000 đ

Dell E2318H 23 inch Wide LED, Full HD 1920 x 1080, VGA, 1Display port

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

47 Màn hình vi tính LCD HP N246V 23.8 in mới
3.100.000 đ

HP N246V 23.8inch Led IPS, FHD 1920x1080, VGA, DVI, HDMi (1RM28AA)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

48 Màn hình siêu mỏng Asus VZ229HE IPS Full HD 21.5 in mới
3.190.000 đ

21.5 inch LCD-IPS

Lọc ánh sáng xanh

Resolution 1920x1080 16:9

Respond time 5ms

49 Màn hình vi tính Dell SE2417HG 23.6 in mới
3.190.000 đ

Dell SE2417HG 23.6INCH, 1920x1080, Audio-Out, VGA, 2HDMI, LED, Gaming

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

50 Màn hình vi tính Dell E2417H 23.8 in mới
3.290.000 đ

Dell E2417H 23.8" Full HD LED, IPS, 1920x1080, VGA, Display Port

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

51 Màn hình vi tính LCD HP P241v 23.8 in mới
3.380.000 đ

HP P241v 23.8INCH, 1920x1080@60Hz, IPS, LED, VGA, DVI, HDMI

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

52 Màn hình vi tính LCD HP 23f IPS 23 in mới
3.390.000 đ

HP 23f IPS 23inch Led, 1920x1080, HDMi, VGA, Đen (3AK97AA)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

53 Màn hình vi tính Dell Pro P2219H 21.5 in mới
3.490.000 đ

Dell Pro P2219H 21.5 INCH

1920x1080, VGA, HDMI, DP, USB3, LED, IPS

Bảo hành 03 năm

54 Màn hình vi tính LCD HP 22FW 3KS61AA 22 in mới
3.490.000 đ

HP 22FW 22inch IPS, Full HD 1920x1080, HDMi, VGA (3KS61AA) (trắng)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

55 Màn hình Asus VA24EHE IPS Full HD 23.8 in mới
3.590.000 đ

23.8 inch LCD- IPS

Resolution 1920x1080 16:9 (75 Hz)

Respond time 4ms

Tương phản 100.000.000:1

56 Màn hình siêu mỏng Asus VZ249HE IPS Full HD 23.8 in mới
3.790.000 đ

23.8 inch LCD-IPS

Lọc ánh sáng xanh

Resolution 1920x1080 16:9

Respond time 5ms

57 Màn hình vi tính Dell P2319H 23 in mới
3.790.000 đ

Dell P2319H 23.0 INCH, 1920X1080, VGA, HDMI, DP, USB3, LED, IPS

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

58 Màn hình vi tính Dell S2319H 23 in mới
3.790.000 đ

Dell S2319H 23.0inch, 1920X1080, SP2X3W, VGA, HDMI, LED, IPS, ĐEN

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

59 Màn hình không viền Asus VP249HE IPS Full HD 23.8 in mới
3.990.000 đ

23.8 inch LCD-IPS

1920x1080 16:9

1ms

1000:1

60 Màn hình vi tính LCD HP 24f 3AL28AA 23.8 in mới
3.990.000 đ

HP 24f 23.8 inch, IPS, 1920x1080, VGA, HDMi (3AL28AA) (đen)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

61 Màn hình vi tính LCD HP EliteDisplay E233 23 in mới
3.990.000 đ

HP EliteDisplay E233 23-inch 1920x1080, HDMi, VGA, Display Port, LED IPS (1FH46AA) - xoay dọc 180°

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

62 Màn hình vi tính LCD HP 24fw 3KS63AA 23.8 in mới
4.150.000 đ

HP 24fw, IPS, 1920x1080, VGA, HDMi (3KS63AA) (trắng)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

63 Màn hình vi tính LCD HP Z23N G2 23 in mới
4.190.000 đ

23 INCH HP Z23N G2, Full HD 1920 x 1080, 1 VGA, 1 HDMI, 1 DisplayPort, USB, IPS, LED backlight (1JS06A4)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

64 Màn hình vi tính Dell P2419H 23.8 in mới
4.290.000 đ

Dell P2419H 23.8 inches, 1920 x 1080, 16:9 wide, 8ms, VGA, HDMi, Display Port, 4xUSB

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

65 Màn hình Asus VA27EHE IPS Full HD 27 in mới
4.390.000 đ

27 inch LCD- IPS

Resolution 1920x1080 16:9 (75 Hz)

Respond time 4ms

Tương phản 100.000.000:1

66 Màn hình vi tính LCD HP EliteDisplay E243 23.8 in mới
4.390.000 đ

HP EliteDisplay E243 23.8Inch, 1920x1080, HDMi, VGA, Display Port, LED IPS (1FH47AA) - xoay dọc 180°

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

67 Màn hình siêu mỏng Asus VZ279HE IPS Full HD 27 in mới
5.390.000 đ

27 inch LCD-IPS

Lọc ánh sáng xanh

Resolution 1920x1080 16:9

Respond time 5ms

68 Màn hình vi tính Dell Ultrasharp U2419H 23.8 in mới
5.690.000 đ

Dell Ultrasharp U2419H 23.8" Full HD LED IPS 1920x1080, Display port, USB, HDMI, Audio (3.5mm jack)

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

69 Màn hình vi tính Dell P2719H 27 in mới
5.750.000 đ

Dell 27inch P2719H Full HD 1920x1080, LED, IPS, VGA, HDMi, Display Port, USB

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

70 Màn hình cong siêu mỏng Asus VZ27VQ Full HD 27 in mới
5.990.000 đ

27 inch LCD-VA cong

Không viền, siêu mỏng

Lọc ánh sáng xanh

Resolution 1920x1080 16:9

71 Màn hình vi tính Dell TOUCH P2418HT 23.8 in mới
6.790.000 đ

Dell 24 TOUCH P2418HT, 23.8" FHD, 1920 x 1080, Display Port, HDMI 1.4,VGA ,USB 3.0, LED,IPS

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

72 Màn hình vi tính Dell U2518D 25 in mới
7.990.000 đ

Dell U2518D 25" QHD LED 2560x1440, IPS , Display port, USB, HDMI, Audio Line out

Bảo hành 03 năm

Xuất xứ: China

Các sản phẩm: Máy Laptop
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Laptop Dell Latitude E6420 core i5 2520M 4G 14in 6420A1
4.500.000 đ

CPU: Core i5 2520M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

2 Laptop Dell Latitude E6420 core i5 2520M 8G 14in 6420A2
4.800.000 đ

CPU: Core i5 2520M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

3 Laptop Dell Latitude E6420 core i5 2520M 4G 14in 6420A3
4.900.000 đ

CPU: Core i5 2520M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

4 Laptop Dell Latitude E6430 core i5 3320M 4G 14in 6430A1
4.900.000 đ

CPU: Core i5 3320M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

5 Laptop Dell Latitude E6420 core i7 2620M 4G 14in 6420B1
5.100.000 đ

CPU: Core i7 2620M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

6 Laptop Dell Latitude E5530 core i5 3320M 4G 15in 5530A1
5.200.000 đ

CPU: Core i5 3320M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

7 Laptop Dell Latitude E6420 core i5 2520M 8G 14in 6420A4
5.200.000 đ

CPU: Core i5 2520M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

8 Laptop Dell Latitude E6430 core i5 3320M 8G 14in 6430A2
5.200.000 đ

CPU: Core i5 3320M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

9 Laptop Dell Latitude E6430 core i5 3320M 4G 14in 6430A3
5.300.000 đ

CPU: Core i5 3320M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

10 Laptop Dell Latitude E6420 core i7 2620M 8G 14in 6420B2
5.400.000 đ

CPU: Core i7 2620M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

11 Laptop Dell Latitude E5530 core i5 3320M 8G 15in 5530A2
5.500.000 đ

CPU: Core i5 3320M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

12 Lptop Dell Latitude E6420 core i7 2620M 4G 14in 6420B3
5.500.000 đ

CPU: Core i7 2620M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

13 Laptop Dell Latitude E5530 core i5 3320M 4G 15in 5530A3
5.600.000 đ

CPU: Core i5 3320M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

14 Laptop Dell Latitude E6430 core i5 3320M 8G 14in 6430A4
5.600.000 đ

CPU: Core i5 3320M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

15 Laptop Dell Latitude E6430 core i7 3520M 4G 14in 6430B1
5.700.000 đ

CPU: Core i7 3520M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

16 Laptop Dell Latitude E6420 core i7 2620M 8G 14in 6420B4
5.800.000 đ

CPU: Core i7 2620M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

17 Laptop HP Elitebook 840G1 core i5 4200U 4G 14in 840A1
5.800.000 đ

CPU: Core i5 4200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

18 Laptop HP Folio 9470M core i5 3427U 4G 14in 9470A1
5.800.000 đ

CPU: Core i5 3427U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

19 Laptop Dell Latitude E5530 core i5 3320M 8G 15in 5530A4
5.900.000 đ

CPU: Core i5 3320M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

20 Laptop Dell Latitude E5530 core i7 3520M 4G 15in 5530B1
6.000.000 đ

CPU: Core i7 3520M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

21 Laptop Dell Latitude E6430 core i7 3520M 8G 14in 6430B2
6.000.000 đ

CPU: Core i7 3520M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

22 Laptop Dell Latitude E6430 core i7 3520M 4G 14in 6430B3
6.100.000 đ

CPU: Core i7 3520M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

23 Laptop HP Elitebook 840G1 core i5 4200U 8G 14in 840A2
6.100.000 đ

CPU: Core i5 4200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

24 Laptop HP Folio 9470M core i5 3427U 8G 14in 9470A2
6.100.000 đ

CPU: Core i5 3427U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

25 Laptop Dell Latitude E7440 core i5 4200U 4G 14in 7440A1
6.200.000 đ

CPU: Core i5 4200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

26 Laptop HP Elitebook 840G1 core i5 4200U 4G 14in 840A3
6.200.000 đ

CPU: Core i5 4200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

27 Laptop HP Folio 9470M core i5 3427U 4G 14in 9470A3
6.200.000 đ

CPU: Core i5 3427U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

28 Laptop HP Folio 9480M core i5 4300U 4G 14in 9480A1
6.200.000 đ

CPU: Core i5 4300U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

29 Laptop Dell Latitude E5530 core i7 3520M 8G 15in 5530B2
6.300.000 đ

CPU: Core i7 3520M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

30 Laptop Dell Latitude E7250 core i5 5300U 4G 12in 7250A1
6.300.000 đ

CPU: Core i5 5300U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 128G
Card màn hình: Intel HD Graphics

31 Laptop Dell Latitude E5530 core i7 3520M 4G 15in 5530B3
6.400.000 đ

CPU: Core i7 3520M
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

32 Laptop Dell Latitude E6430 core i7 3520M 8G 14in 6430B4
6.400.000 đ

CPU: Core i7 3520M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

33 Laptop Dell Latitude E5450 core i5 5200U 4G 14in 5450A1
6.500.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

34 Laptop Dell Latitude E7440 core i5 4200U 8G 14in 7440A2
6.500.000 đ

CPU: Core i5 4200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

35 Laptop HP Elitebook 840G1 core i5 4200U 8G 14in 840A4
6.500.000 đ

CPU: Core i5 4200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

36 Laptop HP Folio 9470M core i5 3427U 8G 14in 9470A4
6.500.000 đ

CPU: Core i5 3427U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

37 Laptop HP Folio 9480M core i5 4300U 8G 14in 9480A2
6.500.000 đ

CPU: Core i5 4300U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

38 Laptop Dell Latitude E7250 core i5 5300U 8G 12in 7250A2
6.600.000 đ

CPU: Core i5 5300U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 128G
Card màn hình: Intel HD Graphics

39 Laptop Dell Latitude E7440 core i5 4200U 4G 14in 7440A3
6.600.000 đ

CPU: Core i5 4200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

40 Laptop HP Folio 9470M core i7 3667U 4G 14in 9470B1
6.600.000 đ

CPU: Core i7 3667U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

41 Laptop HP Folio 9480M core i5 4300U 4G 14in 9480A3
6.600.000 đ

CPU: Core i5 4300U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

42 Laptop Dell Latitude E5530 core i7 3520M 8G 15in 5530B4
6.700.000 đ

CPU: Core i7 3520M
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

43 Laptop Dell Latitude E7250 core i5 5300U 4G 12in 7250A3
6.700.000 đ

CPU: Core i5 5300U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 256G
Card màn hình: Intel HD Graphics

44 Laptop Dell Latitude E5450 core i5 5200U 8G 14in 5450A2
6.800.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

45 Laptop Dell Latitude E5450 core i5 5200U 4G 14in 5450A3
6.900.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

46 Laptop Dell Latitude E7440 core i5 4200U 8G 14in 7440A4
6.900.000 đ

CPU: Core i5 4200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

47 Laptop HP Folio 9470M core i7 3667U 8G 14in 9470B2
6.900.000 đ

CPU: Core i7 3667U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

48 Laptop HP Folio 9480M core i5 4300U 8G 14in 9480A4
6.900.000 đ

CPU: Core i5 4300U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

49 Laptop Dell Latitude E7250 core i5 5300U 8G 12in 7250A4
7.000.000 đ

CPU: Core i5 5300U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 256G
Card màn hình: Intel HD Graphics

50 Laptop HP Folio 9470M core i7 3667U 4G 14in 9470B3
7.000.000 đ

CPU: Core i7 3667U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

51 Laptop Dell Latitude E5450 core i5 5200U 8G 14in 5450A4
7.200.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

52 Laptop Dell Latitude E7440 core i7 4600U 4G 14in 7440B1
7.200.000 đ

CPU: Core i7 4600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

53 Laptop HP Folio 9480M core i7 4600U 4G 14in 9480B1
7.200.000 đ

CPU: Core i7 4600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

54 Laptop Dell Latitude E7450 core i5 5200U 4G 14in 7450A1
7.300.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

55 Laptop HP Folio 9470M core i7 3667U 8G 14in 9470B4
7.300.000 đ

CPU: Core i7 3667U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

56 Laptop Dell Latitude E5550 core i5 5200U 4G 15.6in 5550A1
7.500.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

57 Laptop Dell Latitude E7250 core i7 5600U 4G 12in 7250B1
7.500.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 128G
Card màn hình: Intel HD Graphics

58 Laptop Dell Latitude E7270 core i5 6300U 4G 12in 7270A1
7.500.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

59 Laptop Dell Latitude E7440 core i7 4600U 8G 14in 7440B2
7.500.000 đ

CPU: Core i7 4600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

60 Laptop HP Folio 9480M core i7 4600U 8G 14in 9480B2
7.500.000 đ

CPU: Core i7 4600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

61 Laptop Dell Latitude E7440 core i7 4600U 4G 14in 7440B3
7.600.000 đ

CPU: Core i7 4600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

62 Laptop Dell Latitude E7450 core i5 5200U 8G 14in 7450A2
7.600.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

63 Laptop HP Folio 9480M core i7 4600U 4G 14in 9480B3
7.600.000 đ

CPU: Core i7 4600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

64 Laptop Dell Latitude E5450 core i7 5600U 4G 14in 5450B1
7.700.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

65 Laptop Dell Latitude E7450 core i5 5200U 4G 14in 7450A3
7.700.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

66 Laptop Dell Latitude E5470 core i5 6300U 4G 14in 5470A1
7.800.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

67 Laptop Dell Latitude E5550 core i5 5200U 8G 15.6in 5550A2
7.800.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

68 Laptop Dell Latitude E7250 core i7 5600U 8G 12in 7250B2
7.800.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 128G
Card màn hình: Intel HD Graphics

69 Laptop Dell Latitude E5550 core i5 5200U 4G 15.6in 5550A3
7.900.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

70 Laptop Dell Latitude E7250 core i7 5600U 4G 12in 7250B3
7.900.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 256G
Card màn hình: Intel HD Graphics

71 Laptop Dell Latitude E7270 core i5 6300U 4G 12in 7270A3
7.900.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

72 Laptop Dell Latitude E7270 core i5 6300U 8G 12in 7270A2
7.900.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

73 Laptop Dell Latitude E7440 core i7 4600U 8G 14in 7440B4
7.900.000 đ

CPU: Core i7 4600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

74 Laptop HP Elitebook 840G3 core i5 6300U 4G 14in 840A1
7.900.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

75 Laptop HP Folio 9480M core i7 4600U 8G 14in 9480B4
7.900.000 đ

CPU: Core i7 4600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

76 Laptop Dell Latitude E5450 core i7 5600U 8G 14in 5450B2
8.000.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

77 Laptop Dell Latitude E7450 core i5 5200U 8G 14in 7450A4
8.000.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

78 Laptop Dell Latitude E5450 core i7 5600U 4G 14in 5450B3
8.100.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

79 Laptop Dell Latitude E5470 core i5 6300U 4G 14in 5470A3
8.200.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

80 Laptop Dell Latitude E5470 core i5 6300U 8G 4in 5470A2
8.200.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

81 Laptop Dell Latitude E5550 core i5 5200U 8G 15.6in 5550A4
8.200.000 đ

CPU: Core i5 5200U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

82 Laptop Dell Latitude E7250 core i7 5600U 8G 12in 7250B4
8.200.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 256G
Card màn hình: Intel HD Graphics

83 Laptop HP Elitebook 840G3 core i5 6300U 8G 14in 840A2
8.200.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

84 Laptop Dell Latitude E7270 core i5 6300U 8G 12in 7270A4
8.300.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

85 Laptop HP Elitebook 840G3 core i5 6300U 4G 14in 840A3
8.300.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

86 Laptop Dell Latitude E5450 core i7 5600U 8G 14in 5450B4
8.400.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

87 Laptop Dell Latitude E7450 core i7 5600U 4G 14in 7450B1
8.500.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

88 Laptop Dell Latitude E5470 core i5 6300U 8G 14in 5470A4
8.600.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

89 Laptop HP Elitebook 840G3 core i5 6300U 8G 14in 840A4
8.600.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

90 Laptop Dell Latitude E7450 core i7 5600U 8G 14in 7450B2
8.800.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

91 Laptop Dell Latitude E7450 core i7 5600U 4G 14in 7450B3
8.900.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

92 Laptop Dell Latitude E6540 core i7 4800MQ 4G HD8790 15in 6540B1
9.100.000 đ

CPU: Core i7 4800MQ
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: HD 8790 2G

93 Laptop Dell Latitude E5550 core i7 5600U 4G GT820M 15.6in 5550B1
9.200.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Nvidia 820M 2G

94 Laptop Dell Latitude E7450 core i7 5600U 8G 14in 7450B4
9.200.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Intel HD Graphics

95 Laptop Dell Latitude E6540 core i7 4800MQ 8G HD8790 15in 6540B2
9.400.000 đ

CPU: Core i7 4800MQ
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: HD 8790 2G

96 Laptop Dell Latitude E5550 core i7 5600U 8G GT820M 15.6in 5550B2
9.500.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Nvidia 820M 2G

97 Laptop Dell Latitude E6540 core i7 4800MQ 4G HD8790 15in 6540B3
9.500.000 đ

CPU: Core i7 4800MQ
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: HD 8790 2G

98 Laptop Dell Latitude E7470 core i5 6300U 4G 14in 7470A1
9.500.000 đ

CPU: Core i5 6300U
Ram: DDR4 4G
Ổ cứng: SSD 120G
Card màn hình: Intel HD Graphics

99 Laptop Dell Latitude E5550 core i7 5600U 4G GT820M 15.6in 5550B3
9.600.000 đ

CPU: Core i7 5600U
Ram: DDR3 4G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: Nvidia 820M 2G

100 Laptop Dell Latitude E6540 core i7 4800MQ 8G HD8790 15in 6540B4
9.800.000 đ

CPU: Core i7 4800MQ
Ram: DDR3 8G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: HD 8790 2G

Các sản phẩm: Máy trạm nhập khẩu
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Máy trạm HP Z420 Workstation - xeon E5 2620V2 420D3
8.700.000 đ

CPU: Xeon E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz - 6 core / 12 luồng
Ram: DDR3 16G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: 750Ti

2 Máy trạm HP Z420 Workstation - xeon E5 2620V2 420D4
9.400.000 đ

CPU: Xeon E5 2620V2 - 2.1Ghz up to 2.6Ghz - 6 core / 12 luồng
Ram: DDR3 32G
Ổ cứng: SSD 240G
Card màn hình: 750Ti

Các sản phẩm: Phần mềm có bản quyền
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Kaspersky Anti-Virus 2018-Bản quyền 1 năm-1 License, 1 thiết bị
160.000 đ
 • BẢO VỆ - VỚI GIẢI THƯỞNG AN NINH    
 • THỰC THI - bảo mật sẽ không theo cách của bạn  
 • ĐƠN GIẢN - vì vậy bạn có thể tiếp tục cuộc sống bận rộn của bạn  
2 Kaspersky Internet Security 2018 - Bản quyền 1 năm - 1 License, 1 thiết bị
260.000 đ
 • BẢO VỆ - VỚI GIẢI THƯỞNG AN NINH: Lướt web, hội họp, shop và stream ... trong khi chúng tôi giúp bảo vệ bạn khỏi hacker, kẻ tấn công, lây nhiễm virus, virus mã hóa, spam, trộm thông tin và banner quảng cáo *.
 • HỖ TRỢ – PC, MAC và điện thoại: Bất kể sự kết hợp giữa máy tính và thiết bị Android mà bạn sử dụng, chúng tôi giúp bạn giữ an toàn ... và nếu điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn bị thiếu, điều khiển từ xa sẽ giúp bạn khóa, khoanh vùng và tìm nó.  
3 Kaspersky Anti-Virus 2018 (3pcs)-Bản quyền 1 năm-1 License, 3 thiết bị
285.000 đ
 • BẢO VỆ - VỚI GIẢI THƯỞNG AN NINH  
 • THỰC THI - bảo mật sẽ không theo cách của bạn  
 • ĐƠN GIẢN - vì vậy bạn có thể tiếp tục cuộc sống bận rộn của bạn  
4 Bộ Win Pro 10 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-FQC-08969
302.000 đ

- Bộ Win Pro 10 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-FQC-08969
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT

5 Kaspersky internet security 2018 (3pcs)-Bản quyền 1 năm-1 license, 3 thiết bị
570.000 đ
 • BẢO VỆ - VỚI GIẢI THƯỞNG AN NINH   Lướt web, hội họp, shop và stream ... trong khi chúng tôi giúp bảo vệ bạn khỏi hacker, kẻ tấn công, lây nhiễm virus, virus mã hóa, spam, trộm thông tin và banner quảng cáo *.
 • HỖ TRỢ – PC, MAC và điện thoại   Bất kể sự kết hợp giữa máy tính và thiết bị Android mà bạn sử dụng, chúng tôi giúp bạn giữ an toàn ... và nếu điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn bị thiếu, điều khiển từ xa sẽ giúp bạn khóa, khoanh vùng và tìm nó.
6 Kaspersky internet security Multi Device 2018 (5pcs)-1 license, 5 thiết bị
780.000 đ
 • BẢO VỆ - VỚI GIẢI THƯỞNG AN NINH: Lướt web, hội họp, shop và stream ... trong khi chúng tôi giúp bảo vệ bạn khỏi hacker, kẻ tấn công, lây nhiễm virus, virus mã hóa, spam, trộm thông tin và banner quảng cáo *.
 • HỖ TRỢ – PC, MAC và điện thoại: Bất kể sự kết hợp giữa máy tính và thiết bị Android mà bạn sử dụng, chúng tôi giúp bạn giữ an toàn ... và nếu điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn bị thiếu, điều khiển từ xa sẽ giúp bạn khóa, khoanh vùng và tìm nó.  
7 KW9-00139 win home 10 64bit eng intl 1pk DSP OEI DVD
2.257.000 đ

- KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT

8 Kaspersky small office security (1server+5pc)
2.300.000 đ
 • Bảo mật: Đã được kiểm tra thử nghiệm và đạt nhiều giải thưởng nhất
 • PC, Mac & Mobile: Công nghệ đạt giải thưởng chống phần mềm độc hại của Kaspersky, bảo vệ máy tính để bàn và máy tính xách tay trên nền tảng Windows, Mac, máy tính bảng và điện thoại di động Android
 • Bảo vệ máy chủ: Dễ dàng quản lý, bảo vệ đẳng cấp thế giới cho máy chủ chạy hệ điều hành windows
9 Kaspersky small office security (1server+10pc)
2.800.000 đ
 • Bảo mật: Đã được kiểm tra thử nghiệm và đạt nhiều giải thưởng nhất
 • PC, Mac & Mobile: Công nghệ đạt giải thưởng chống phần mềm độc hại của Kaspersky, bảo vệ máy tính để bàn và máy tính xách tay trên nền tảng Windows, Mac, máy tính bảng và điện thoại di động Android
 • Bảo vệ máy chủ: Dễ dàng quản lý, bảo vệ đẳng cấp thế giới cho máy chủ chạy hệ điều hành windows
10 Bộ Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-08929
3.016.000 đ

- Bộ Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD FQC-08929
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT

11 Office Home and business 2016 32-bit/x64 english apac EM DVD
4.160.000 đ

- Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT

12 Window SV Std 2012 OEM(P73-06165 R2 x64 EnEnglish 1pk DSP OEI
15.080.000 đ

- Window SV Std 2012 OEM(P73-06165 R2 x64 EnEnglish 1pk DSP OEI
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT

13 Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
15.184.000 đ

- Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Các sản phẩm: Thiết bị văn phòng
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Giá treo máy chiếu 60 cm
342.000 đ

40 - 60cm
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

2 Giá treo máy chiếu 120 cm
456.000 đ

70 - 120cm
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

3 Giá treo máy chiếu 200 cm
570.000 đ

100 - 200cm
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

4 Màn chiếu treo tường 100 in
684.000 đ

Đường chéo (in):    70"x70"
Kích thước (cm):   180x180
Tỷ lệ:    1:1

5 Màn chiếu treo tường 84 in
684.000 đ

Đường chéo (in):    60 x 60
Kích thước (cm):   150 x 150
Tỷ lệ:    1:1

6 Màn chiếu chân 100 in
798.000 đ

Đường chéo (in):    70"x70"
Kích thước (cm):   180x180
Tỷ lệ:    1:1

7 Màn chiếu chân 84 in
798.000 đ

Đường chéo (in):    60"x60"
Kích thước (cm):   150x150
Tỷ lệ:    1:1

8 Màn chiếu treo tường 120 in
912.000 đ

Đường chéo (in):    84"X84"
Kích thước (cm):   213x213
Tỷ lệ:    1:1

9 Màn chiếu chân 120 in
1.140.000 đ

Đường chéo (in):    84"X84"
Kích thước (cm):   213x213
Tỷ lệ:    1:1

10 Màn chiếu treo tường 135 in
1.254.000 đ

Đường chéo (in):    96"x96"
Kích thước (cm):   240x240
Tỷ lệ:    1:1

11 Màn chiếu điện có Remote không dây 100 in
1.368.000 đ

Đường chéo (in):    70"x70"
Kích thước (cm):   180x180
Tỷ lệ:    1:1

12 Máy nghe nhạc Sony NWZ-B183F
1.390.000 đ

Bộ nhớ 4GB
Nghe nhạc định dạng MP3/ WMA
Tính năng BASS BOOST cho cảm nhận âm trầm mạnh mẽ
Nghe đài FM (nhớ 30 kênh), ghi âm đài FM

13 Màn chiếu chân 135 in
1.482.000 đ

Đường chéo (in):    96"x96"
Kích thước (cm):   240x240
Tỷ lệ:    1:1

14 Màn chiếu điện có Remote không dây 120 in
1.482.000 đ

Đường chéo (in):    84"X84"
Kích thước (cm):   213x213
Tỷ lệ:    1:1

15 Màn chiếu điện có Remote không dây 135 in
1.824.000 đ

Đường chéo (in):    96"x96"
Kích thước (cm):   240x240
Tỷ lệ:    1:1

16 Máy nghe nhạc Sony NW-WS413
1.990.000 đ

Thời lượng pin: 12 giờ (Ambient Sound tắt), 8 giờ (Ambient Sound bật)
Thời gian sạc đầy: 1.5 giờ
Công nghệ sạc nhanh: sạc 3 phút, nghe 60 phút
Bộ nhớ trọng 4GB, lưu nhạc thuận tiện với Kéo và thả - Drag & Drop

17 Kệ máy chiếu không bánh xe
2.052.000 đ

Chiều cao: 565 – 1460 mm
Tải trọng: 5kg
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

18 Màn chiếu treo tường 150 in
2.052.000 đ

Đường chéo (in):    120"x90"
Kích thước (cm):   300x225
Tỷ lệ:    4:3

19 Máy cassette Sony ZS-RS60BT
2.490.000 đ

Kết nối Bluetooth® dễ dàng thông qua NFC
Hỗ trợ phát nhạc qua cổng USB và đĩa CD
Ghi âm từ đĩa CD qua USB với USB REC
Âm thanh mạnh mẽ với MEGA BASS

20 Kệ máy chiếu có bánh xe
2.622.000 đ

Chiều cao: 565 – 1460 mm
Tải trọng: 5kg
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

21 Màn chiếu điện có Remote không dây 150 in
2.736.000 đ

Đường chéo (in):    120"x90"
Kích thước (cm):     300x225
Tỷ lệ:    4:3

22 Máy ghi âm Sony ICD-UX570F
2.890.000 đ

Ghi âm bằng định dạng MP3/LPCM với S-Microphone có độ nhạy cao
Bộ nhớ trong 4GB, có khe cắm thẻ nhớ microSD (SDHC/SDXC)
Màn hình OLED
Hỗ trợ nghe FM Radio

23 Màn chiếu điện có Remote không dây 170 in
3.192.000 đ

Đường chéo (in):    120"X120"
Kích thước (cm):     300X300
Tỷ lệ:     1:1

24 Màn chiếu chân 150 in
3.306.000 đ

Đường chéo (in):    120"x90"
Kích thước (cm):   300x225
Tỷ lệ:    4:3

25 Máy ghi âm Sony ICD-TX650
3.490.000 đ

Bộ nhớ trong 16GB
Tính năng sạc nhanh: 3 phút sạc cho 60 phút ghi âm
Loa ngoài âm lượng lớn 90mW
Pin sạc Lithium, sạc pin qua cổng USB

26 Máy ghi âm Sony ICD-TX800
4.690.000 đ

Máy ghi âm kỹ thuật số có điều khiển từ xa cho phép ghi âm ở mọi vị trí trong phòng
Bộ nhớ tích hợp 16 GB cho phép ghi âm trong thời gian dài
Đầu cắm micro USB tích hợp - cáp kèm theo máy
Kích thước/ trọng lượng: (140 x 55 x 94) mm/ 195 g

27 Máy nghe nhạc Sony NW-A55
4.690.000 đ

Công nghệ kết nối không dây: Bluetooth, NFC, LDAC
Phát nhạc chất lượng Hi-Res Audio với nhiều định dạng gồm cả DSD
Pin thời lượng lâu: 45h phát nhạc liên tục (MP3) hoặc 30h (FLAC)
Bộ nhớ trong: 16GB cùng khe thẻ nhớ mở rộng

28 Giá treo máy chiếu điện 100 cm
4.788.000 đ

Tải trọng < 15kg
Độ dài: 100cm
Size: 350x370x190

29 Giá treo máy chiếu điện 150 cm
5.700.000 đ

Tải trọng < 15kg
Độ dài: 150cm
Size: 350x370x200

30 Màn chiếu điện có Remote không dây 180 in
6.270.000 đ

Đường chéo (in):    144"x108"
Kích thước (cm):     360x275
Tỷ lệ:     4:3

31 Giá treo máy chiếu điện 200 cm
6.840.000 đ

Tải trọng < 15kg
Độ dài: 200cm
Size: 350x370x200

32 Màn chiếu điện có Remote không dây 200 in
6.840.000 đ

Đường chéo (in):    160"x120"
Kích thước (cm):     400x300
Tỷ lệ:     4:3

33 Màn chiếu điện có Remote không dây 200in
7.410.000 đ

Đường chéo (in):    144"X144"
Kích thước (cm):     360X360
Tỷ lệ:     1:1

34 Máy chiếu đa năng infocus in 112xv
7.700.000 đ

Công nghệ: DLP (kỹ thuật số)

Cường độ sáng: 3800 ansi

Độ phân giải: SVGA (800 x 600) Nén: WUXGA (1920x1200)

Độ tương phản: 26.000:1

35 Máy chiếu Acer X118H
8.090.000 đ

Công nghệ: DLP, DLP 3D ready
Độ sáng: 3600 ANSI Lumens
Độ phân giải: Max - accept WUXGA + (1920 x 1200pixels) True SVGA (800 x 600)
Độ tương phản: 20,000:1

36 Máy chiếu Epson EB-S05
8.900.000 đ

Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 3,200 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: SVGA (800 x 600)
Độ tương phản: 15.000:1

37 Máy chiếu đa năng infocus in 114xv
8.910.000 đ

Công nghệ: DLP (kỹ thuật số)

Cường độ sáng: 3800 ansi

Độ phân giải: XGA (1024 x 768) Nén: WUXGA (1920x1200)

Độ tương phản: 26.000:1

38 Máy chiếu Epson EB-S41
9.090.000 đ

Cường độ sáng trắng: 3,300 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 3,300 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: SVGA (800 x 600)
Độ tương phản: 15.000:1

39 Giá treo máy chiếu điện 300 cm
9.120.000 đ

Tải trọng < 15kg
Độ dài: 300cm
Size: 350x370x200

40 Máy chiếu Acer X128H
10.100.000 đ

Công nghệ: DLP, DLP 3D ready
Độ sáng: 3600 ANSI Lumens
Độ phân giải: Max - accept WUXGA + (1920 x 1200pixels) True XGA (1024 x 768)
Độ tương phản: 20,000:1

41 Máy chiếu Epson EB-X400
10.590.000 đ

Cường độ sáng trắng: 3,300 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 3,300 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768)
Độ tương phản: 15.000:1

42 Máy chiếu Sony Vpl-Dx221
10.990.000 đ
 • Cường độ sáng 2.800 Ansi Lumens
 • Công nghệ 3LCD 0.63"
 • Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels)
 • Độ tương phản: 4.000:1
43 Máy chiếu đa năng infocus in 116xv
11.330.000 đ

Công nghệ: DLP (kỹ thuật số)

Cường độ sáng: 3800 ansi

Độ phân giải: WXGA (1280 x 800) Nén: WUXGA (1920x1200)

Độ tương phản: 26.000:1

44 Màn chiếu điện có Remote không dây 225 in
11.400.000 đ

Đường chéo (in):    160"X160"
Kích thước (cm):     406X406
Tỷ lệ:     1:1

45 Máy chiếu Epson EB-X41
11.490.000 đ

Cường độ sáng trắng: 3,600 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 3,600 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)
Độ tương phản: 15.000:1

46 Máy chiếu Epson EB-W41
14.260.000 đ

Cường độ sáng trắng: 3,600 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 3,600 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800)
Độ tương phản: 15.000:1

47 Máy chiếu Sony Vpl-Ex430
14.440.000 đ

Cường độ sáng 3.200 Ansi Lumens
Công nghệ 3 LCD
Độ phân giải :1024x768 (XGA)
Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ

48 Máy chiếu Sony Vpl-Ex435
14.900.000 đ

Cường độ sáng 3.200 Ansi Lumens
Công nghệ 3 LCD
Độ phân giải :1024x768 (XGA), Loa
Tuổi thọ bóng đèn : 10.000 giờ

49 Máy chiếu Sony Vpl-Dx271
16.990.000 đ

Cường độ sáng: 3.600  Ansi Lumens
Công nghệ 3 LCD, 0.63"
Độ phân giải: XGA (1024x768)
Độ tương phản: 4.000:1

50 Máy chiếu Epson EB-970
17.250.000 đ

Cường độ sáng trắng: 4,000 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 4,000 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)
Độ tương phản: 15.000:1

51 Máy chiếu Epson EB-2042
17.990.000 đ

Cường độ sáng trắng: 4,400 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 4,400 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)
Độ tương phản: 15.000:1

52 Máy chiếu Sony Vpl-Ex455
19.120.000 đ

Cường độ chiếu sáng: 3.600 Ansi Lumens
Độ tương phản: 20.000:1
Độ phân giải :1024x768 XGA
Tuổi thọ bóng đèn: 10.000 giờ

53 Máy chiếu đa năng infocus in 119HDx
19.360.000 đ

Công nghệ: DLP (kỹ thuật số)

Cường độ sáng: 3200 ansi

Độ phân giải: Full HD, Nén: WUXGA (1920x1200) Full HD 1080P

Độ tương phản: 15000:1

54 Máy chiếu Sony Vpl-Dw241
19.790.000 đ

Cường độ sáng 3.100 Ansi Lumens
Công nghệ 3LCD
Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels)
Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 giờ

55 Máy chiếu Sony Vpl-Ew435
22.550.000 đ

Độ sáng: 3100 lm
Công nghệ 3 LCD
Độ tương phản: 20,000:1
Độ phân giải: WXGA(1280 x 800)

56 Máy chiếu Sony Vpl-Ex570
22.900.000 đ
 • Cường độ chiếu sáng: 4,200 Ansi Lumens
 • Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)
 • Độ tương phản: 20.000:1
 • Tuổi thọ bóng đèn: 10000 giờ
57 Máy chiếu Epson EB-2055
23.990.000 đ

Cường độ sáng trắng: 5,000 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 5,000 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)
Độ tương phản: 15.000:1

58 Màn chiếu điện có Remote không dây 250 in
26.220.000 đ

Đường chéo (in):    198"x150"
Kích thước (cm):     502x380
Tỷ lệ:     4:3

59 Máy chiếu Epson EB-2065
26.990.000 đ

Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens
Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)
Độ tương phản: 15.000:1

60 Máy chiếu Sony Vpl-Ch355
37.890.000 đ

Cường độ sáng 4.000 Ansi Lumens
Công nghệ: 3LCD, 0.64”
Tỉ lệ hình ảnh: 16:10; 4:3
Độ phân giải: WUXGA(1920 x 1200) vượt qua HD

61 Màn chiếu điện có Remote không dây 300 in
38.760.000 đ

Đường chéo (in):    236"x177"
Kích thước (cm):     600x450
Tỷ lệ:     4:3

62 Máy chiếu Sony Vpl-Ch375
39.325.000 đ

Cường độ sáng 5.000 Ansi Lumens
Công nghê 3LCD 0.64'
Độ phân giải: WUXGA(1920 x 1200)
Tuổi thọ bóng đèn: 3.500 giờ

Các sản phẩm: Camera quan sát
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Webcam Dahua Z2 Wc Hd 720p
540.000 đ

Công nghệ Crystal.
Âm thanh rõ ràng.
Độ phân giải: 1.3MP chuẩn HD 720p
Hệ điều hành : Windows Vista, Windows 7 (32-bit or 64-bit, window 10)
Giao tiếp Usb 2.0