Bảng giá hộp mực Cartridge

Bảng giá hộp mực giá rẻ Cartridge HP và Canon xuất xứ China

 

Stt Tên Sản Phẩm Giá bán (đ)
1 Hộp Mực / Cartridge
HP CF230 A  - New  
250,000
2 Hộp Mực / Cartridge
HP CF 217A  - New  
250,000
3 Hộp Mực / Cartridge
HP 12A 
Canon 303 
 250,000
4 Hộp Mực / Cartridge
HP CF 226A  - New 
  500,000
5 Hộp Mực / Cartridge
HP 35A  - 85A
Canon  312 -325 
  250,000
6 Hộp Mực / Cartridge
HP 78A
Canon  326 -328  
  250,000
7 Hộp Mực / Cartridge
HP 49A -53A
Canon  308 - 315
  300,000
8 Hộp Mực / Cartridge
HP :  05A -80A
Canon   : 319
 250,000
9 Hộp Mực / Cartridge
HP    :  CF  283A
Canon  : 337 
  250,000
10 Hộp Mực / Cartridge
  HP 92A
Canon   : EP 22
  250,000
11 Hộp Mực / Cartridge
  HP 15A / 13A /24A
Canon   : EP 25 
 250,000
12 Hộp Mực / Cartridge
Canon     :  FX9 
 205,000
13 Hộp Mực / Cartridge
HP    :  36A
Canon 313 
 210,000
14 Hộp Mực / Cartridge
HP    :  11A
Canon 310 
 400,000
15 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  51A  
 400,000
16 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  55A  
 400,000
17 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  64A  
 550,000
18 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  16A  
 650,000
19 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  29X
  650,000
20 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  90A
 550,000
21 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  70A
  650,000
22 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  42A
 550,000
23 Hộp Mực / Cartridge
HP     :  38A
 550,000
24 Hộp Mực / Cartridge
HP:  CZ 192A ( 93A ) 
 700,000
25 Hộp Mực / Cartridge
Canon     : EP 26
 230,000


* Giá chưa bao gồm thuế vat 10%