Theo dữ liệu từ Netmarketshare đã phát hành, về thị phần cho các hệ điều hành và trình duyệt máy tính để bàn vào tháng 03/2020. Trong đó, Microsoft Edge đã vươn lên thành trình duyệt thứ 2 trên thế giới.


Để hình dung về Edge tiếp tục sử dụng cụm từ "trình duyệt dùng để download những trình duyệt khác". Tuy nhiên, đây là cụm từ mà Edge kế thừa từ Internet Explorer. Nhưng điều này không thể phủ nhận những tiến bộ gần đây của trình tuyệt từ Microsoft.

Về thị phần các hệ điều hành dành cho máy tính để bàn, hệ điều hành Windows 10 hiện đang chiếm 57,34% thị phần, tiếp theo là Windows 7 tuy Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 7 nhưng vẫn chiếm 26,23% thị phần. Đứng thứ ba là Windows 8.1 với thị phần 3,69%, thứ tư là macOS X 10.14 với thị phần 2,62%.

Về trình duyệt dành cho máy tính để bàn, thị phần của Google Chrome tăng nhẹ, hiện chiếm 68,50% thị phần. Tiếp là Microsoft Edge với thị phần 7,59%, đồng nghĩa, trình duyệt này đã vượt qua Mozilla Firefox để trở thành trình duyệt lớn thứ 2 thế giới. Firefox xếp thứ ba với thị phần là 7,19% và Internet Explorer xếp thứ tư với thị phần là 5,87%.

Một vài yếu tố giúp Microsoft Edge trở nên phổ biến hơn là do trước đó nó đã có sẵn cho các thiết bị iOS và Android, giúp thu hút nhiều người dùng hơn. Đặc biệt, Microsoft thường xuyên tối ưu hóa trình duyệt của mình theo hướng đáp ứng các nhu cầu người dùng. Google thừa nhận họ sẽ học hỏi từ Edge để quản lý tab tốt hơn.

MB